Skip to main content

Climate Change Quiz Trắc nghiệm về biến đổi khí hậu

Chào mừng bạn đến với phần Các câu hỏi về Biến đổi Khí hậu của GreenCityLabHué. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể hiểu sâu sắc hơn về biến đổi khí hậu trong khi trả lời các câu hỏi. Sau khi nhấp vào gửi ở cuối bài kiểm tra, bạn có thể xem kết quả của mình. Chúc may mắn.

1. 
Định nghĩa nào sau đây mô tả thuật ngữ “khí hậu”?

2. 
Định nghĩa nào sau đây mô tả thuật ngữ “thời tiết”?

3. 
Khí nào sau đây dẫn đến Hiện tượng nóng lên toàn cầu thông qua hiệu ứng nhà kính? Anh/chị có thể đánh dấu vào nhiều ô.

4. 
Trong Thỏa thuận Paris, các quốc gia đặt mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu…

5. 
Sự nóng lên toàn cầu gây ra những tác động khí hậu nào sau đây? Anh/chị có thể đánh dấu vào nhiều ô.

6. 
Định nghĩa nào sau đây mô tả thuật ngữ Giảm nhẹ biến đổi khí hậu?

7. 
Định nghĩa nào sau đây mô tả thuật ngữ Thích ứng với khí hậu?

8. 
Biện pháp nào sau đây là phù hợp để Giảm nhẹ khí hậu? Anh/chị có thể lựa chọn nhiều câu trả lời.

9. 
Sự nóng lên toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến thành phố Huế theo những cách nào? Anh/chị có thể đánh dấu vào nhiều ô.

10. 
Thành phố Huế có những biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu nào sau đây? Anh/chị có thể đánh dấu vào nhiều ô.