Skip to main content

Đây là khu vực sinh hoạt thể thao của người dân trong khu vực Kinh thành Huế

Title: Đây là khu vực sinh hoạt thể thao của người dân trong khu vực Kinh thành HuếKhu vực sân cỏ nhân tạo và hồ bơi nhân tạo