Skip to main content

Đồi Vọng Cảnh với rừng thông là điểm tham quan và dã ngoại lỹ tưởng của người dân địa phương và du khách

Title: Đồi Vọng Cảnh với rừng thông là điểm tham quan và dã ngoại lỹ tưởng của người dân địa phương và du kháchĐường Huyền Trân Công Chúa, Phường Thủy Biều, Huế, Thừa Thiên-Huế, 49132