Skip to main content

Khu vực đã được người dân xây dựng nhà cửa khá nhiều nên diện tích không gian xanh rất hạn chế

Title: Khu vực đã được người dân xây dựng nhà cửa khá nhiều nên diện tích không gian xanh rất hạn chếĐường Nguyễn Hoàng, Phường Hương Long, Huế, Thừa Thiên-Huế, 49123