Skip to main content

Khu vực này đã được người dân xây dựng nhà cửa nhiều thiếu quy hoạch dẫn đến tình trạng giảm diện tích không gian xanh

Title: Khu vực này đã được người dân xây dựng nhà cửa nhiều thiếu quy hoạch dẫn đến tình trạng giảm diện tích không gian xanh240/18 Kiệt 240 Lý Nam Đế, Phường Hương Long, Huế, Thừa Thiên-Huế, 49123