Skip to main content

Khu vực này đã được người dân xây dựng nhà cửa nhiều thiếu quy hoạch dẫn đến tình trạng giảm diện tích không gian xanh

Title: Khu vực này đã được người dân xây dựng nhà cửa nhiều thiếu quy hoạch dẫn đến tình trạng giảm diện tích không gian xanhĐường Cao Văn Khánh, Phường Hương An, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế, 49414