Skip to main content

Khu vực này đã được người dân xây dựng nhà cửa nhiều thiếu quy hoạch, rất đông dân cư dẫn đến tình trạng giảm diện tích không gian xanh

Title: Khu vực này đã được người dân xây dựng nhà cửa nhiều thiếu quy hoạch, rất đông dân cư dẫn đến tình trạng giảm diện tích không gian xanh22 Đường Tản Đà, Xã Hương Vinh, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế, 49408