Skip to main content

Khu vực này đã được người dân xây dựng nhà cửa nhiều thiếu quy hoạch với mật độ dân cư rất cao dẫn đến tình trạng giảm diện tích không gian xanh

Title: Khu vực này đã được người dân xây dựng nhà cửa nhiều thiếu quy hoạch với mật độ dân cư rất cao dẫn đến tình trạng giảm diện tích không gian xanh7/12/2 Ngõ 7/12 Ưng Bình, Phường Vĩ Dạ, Huế, Thừa Thiên-Huế, 49107