Skip to main content

Khu vực này tiến hành xây dựng nhiều khu đô thị mới nên diện tích đất trống trước đây được chuyển thành khu dân cư

Title: Khu vực này tiến hành xây dựng nhiều khu đô thị mới nên diện tích đất trống trước đây được chuyển thành khu dân cưThị Xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế