Skip to main content

Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã được xây dựng nhiều năm về trước nhưng với tình trạng xuống cấp và hệ thống cây xanh chưa được đầu tư và bảo dưỡng đúng mức nên cần được chú trọng chỉnh trang trong tương lai

Title: Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã được xây dựng nhiều năm về trước nhưng với tình trạng xuống cấp và hệ thống cây xanh chưa được đầu tư và bảo dưỡng đúng mức nên cần được chú trọng chỉnh trang trong tương laiĐường Hà Huy Tập, Phường Xuân Phú, Huế, Thừa Thiên-Huế, 49106