Skip to main content

Đây là khu vực ít người dân sinh sống và khai thác nên diện tích không gian xanh còn nhiều

Title: Đây là khu vực ít người dân sinh sống và khai thác nên diện tích không gian xanh còn nhiềuKhu vực cồn Hến hướng về phía hạ nguồn