Skip to main content

Công viên có từ lâu đời với quảng trường xen kẽ cây xanh, nay được chỉnh trang và thiên thiện hơn với người dân

Title: Công viên có từ lâu đời với quảng trường xen kẽ cây xanh, nay được chỉnh trang và thiên thiện hơn với người dânCông viên Thương Bạc