Skip to main content

Đường Lý Thường Kiệt qua quá trình mở rộng làn đường đã làm giảm mật độ cây xanh vỉa hè và làm tăng nhiệt độ trên đường vào mùa nắng nóng

Title: Đường Lý Thường Kiệt qua quá trình mở rộng làn đường đã làm giảm mật độ cây xanh vỉa hè và làm tăng nhiệt độ trên đường vào mùa nắng nóngĐường Lý Thường Kiệt, Huế