Skip to main content

Đường Phan Đình Phùng với dải thảm cỏ dọc bờ sông cùng cây xanh được người dân tận dụng cho mục đích kinh doanh nhưng thiếu phương thức duy trì, bảo dưỡng phù hợp nên bị xuống cấp nhanh làm mất tính thẩm mĩ

Title: Đường Phan Đình Phùng với dải thảm cỏ dọc bờ sông cùng cây xanh được người dân tận dụng cho mục đích kinh doanh nhưng thiếu phương thức duy trì, bảo dưỡng phù hợp nên bị xuống cấp nhanh làm mất tính thẩm mĩ159 Đường Phan Đình Phùng, Phường Phú Nhuận, Huế, Thừa Thiên-Huế, 49119