Skip to main content

Khu vực được chỉnh trang và trồng nhiều loại hoa và cây thấp tầng cũng như bãi cỏ trong một vài năm trở lại đây

Title: Khu vực được chỉnh trang và trồng nhiều loại hoa và cây thấp tầng cũng như bãi cỏ trong một vài năm trở lại đâyCầu Phú Xuân, Phường Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên-Huế, 49120