Skip to main content

Khu vực này là công viên thường xuyên được duy trì mảng xanh từ hàng chục năm qua

Title: Khu vực này là công viên thường xuyên được duy trì mảng xanh từ hàng chục năm quaCông viên trước trường Hai Bà Trưng và Quốc Học