Skip to main content

Khu vực không gian xanh này với thảm cỏ lớn không những có giá trị lịch sử mà còn có giá trị cảnh quan và du lịch đa chức năng

Title: Khu vực không gian xanh này với thảm cỏ lớn không những có giá trị lịch sử mà còn có giá trị cảnh quan và du lịch đa chức năngKhu vực trước Kinh Thành Huế, xung quanh Phu Văn Lâu