Skip to main content

Đây là tuyến đường đi bộ dọc sông Hương ở phía bờ Bắc được xây dựng trong vài năm trở lại đây với quy hoạch hướng đến sự gắn kết giữua con người với thiên nhiên

Title: Đây là tuyến đường đi bộ dọc sông Hương ở phía bờ Bắc được xây dựng trong vài năm trở lại đây với quy hoạch hướng đến sự gắn kết giữua con người với thiên nhiênTuyến đường đi bộ dọc sông Hương