Skip to main content

 

Khu vực thí điểm

Khu vực thí điểm cho GBI và NBS

GreenCityLabHuế nhằm mục đích đưa ra các đề xuất cho việc thực hiện các can thiệp trong tương lai đối với cơ sở hạ tầng cây xanh và mặt nước ở Huế và do đó thực hiện các can thiệp GBI thử nghiệm trên quy mô của các khu vực riêng lẻ, được gọi là “khu vực thí điểm”. Bằng cách này, dự án muốn chứng minh và đánh giá tác dụng của cơ sở hạ tầng cây xanh và mặt nước trong thực tế.

Một mặt, những khu vực thí điểm này sẽ làm nổi bật của các hoạt động GreenCityLabHuế trong thành phố và sẽ là những ví dụ thực tế mang tính mô tả cho phép những người ra quyết định, các bên liên quan và người dân tìm hiểu thêm về các giải pháp dựa vào thiên nhiên và tác động của cơ sở hạ tầng cây xanh và mặt nước. Mặt khác, các khu vực trình diễn thí điểm còn đóng vai trò như “các phòng thí nghiệm trong thực tế” để xác nhận và đo lường các tác động được mô hình hóa đối với các dịch vụ hệ sinh thái.

Để đảm bảo thiết kế của các khu vực thí điểm phù hợp với các nhu cầu khác nhau của địa điểm cũng như nhu cầu của người dân trong khu vực lân cận, một cuộc thi thiết kế được tổ chức, mời người dân thành phố Huế đóng góp ý kiến cho các địa điểm của các khu vực thí điểm. Ban quản lý dự án GCLH đã tạo ra và quản lý các hướng dẫn dưới dạng các quy tắc và mục tiêu cho cuộc thi thiết kế này và cung cấp đầu vào khoa học cho NBS. Việc lựa chọn các thiết kế, đặc biệt là liên quan đến nhu cầu văn hóa và xã hội của địa điểm được giao cho những người tham gia cuộc thi thiết kế. Quá trình lựa chọn bốn khu vực thí điểm lọt vào vòng cuối sẽ được thực hiện vào năm sau, bao gồm tổng cộng 3 vòng. Trong vòng chung kết, từ 8 ứng cử viên, 4 người chiến thắng (mỗi người một khu vực thí điểm) sẽ được lựa chọn.

Các địa điểm sau đã được lựa chọn trong giai đoạn xác định của dự án GreenCityLabHuế.

GreenCityLabHuế

Nature-Based Solutions IconCác giải pháp dựa

vào tự nhiên

News IconTin tức

mới nhất

Abou Us IconVề chúng

tôi

Nguồn tài trợ

Đơn vị thực hiện