Chào mừng đến với

GreenCityLab­Huế

Nature-Based Solutions Icon

Các giải pháp

dựa vào tự nhiên

GreenCityLabHue Project Icon

Dự án

GreenCityLabHuế

Abou Us Icon

Về chúng tôi

Dự án GreenCityLabHuế với mục tiêu hướng đến xây dựng một không gian đa cấp đa ngành phục vụ nghiên cứu và thử nghiệm nhằm phát triển, hình tượng hóa, đánh giá, và thảo luận về các ý tưởng, khái niệm về sự sáng tạo và sự mở rộng của cơ sở hạ tầng xanh (GBI) tại thành phố Huế, Việt Nam.

Trong mối quan hệ hợp tác với các bên liên quan đến từ lĩnh vực khoa học, hành chính, chính trị và xã hội dân sự, và dựa trên những kế hoạch phát triển đô thị đang có, liên doanh dự án sẽ phát triển kiến thức chuyên môn chung, các khái niệm phổ biến và cơ sở dữ liệu nhằm hỗ trợ cho sự phối hợp, phát triển chiến lược của một mạng lưới (bán) tự nhiên trên toàn thành phố Huế để tăng cường khả năng phục hồi chống lại các mối đe dọa từ môi trường điển hình là biến đổi khí hậu.

Tin tức mới nhất

Nguồn tài trợ

BMBF Logo

Đơn vị thực hiện

HU Logo UfU Logo