Skip to main content

Chào mừng đến với dự án

GreenCityLab­Huế

Nature-Based Solutions IconCác giải pháp dựa

vào tự nhiên

GreenCityLabHue Project IconGreenCityLab

Huế

Abou Us IconVề chúng

tôi

GreenCityLabHuế gồm các viện nghiên cứu và tổ chức tư vấn từ Việt Nam và Đức nhằm tạo ra một tương lai bền vững, có khả năng chống chịu, toàn diện và xanh hơn cho thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế, miền Trung Việt Nam).

Do có di sản lịch sử độc đáo với những di tích tuyệt đẹp, bề dày truyền thống trong lĩnh vực văn hóa và khoa học, và cảnh quan thành phố còn khá hoang sơ nằm giữa núi, sông Hương và biển, Huế nổi bật so với các thành phố khác của Việt Nam và Đông Nam Á. Tuy nhiên, Huế cũng đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng từ biến đổi khí hậu, gia tăng dân số, đô thị hóa nhanh, bất bình đẳng xã hội và suy thoái môi trường khiến thành phố có nguy cơ lặp lại những sai lầm của các đô thị khác về phát triển đô thị thiếu kiểm soát, và điều này làm trầm trọng thêm các vấn đề xã hội và môi trường của thành phố.

Huế vẫn có cơ hội và tiềm năng để đi theo con đường riêng bằng cách sử dụng thế mạnh của thành phố và khởi xướng sự tăng trưởng thông qua tìm ra các giải pháp dựa trên tính bền vững và tự nhiên. Bằng cách như vậy, Huế có thể là một ví dụ tích cực cho các thành phố khác trong khu vực. Mục tiêu của GreenCityLabHuế là nhằm hỗ trợ thành phố trong hoạt động này bằng cách đưa ra kiến ​​thức và ý tưởng về các giải pháp dựa trên tự nhiên cho những thách thức môi trường sắp tới, qua đó cung cấp không gian cho sự sáng tạo, thảo luận và xác nhận về mặt khoa học bao gồm các thông tin đầu vào từ từ những người ra quyết định, nhà nghiên cứu, các bên liên quan nhà nước và tư nhân, xã hội dân sự, và những công dân sống trong thành phố.

Tin tức mới nhất

Nguồn tài trợ

BMBF Logo

Đơn vị thực hiện