Dự án GreenCityLabHuế

Giới thiệu chung

Với dân số khoảng 95 triệu người sinh sống trên diện tích chỉ 331,221 km2, Việt Nam là một trong những quốc gia có mật độ dân số cao nhất trên thế giới. Bên cạnh mật độ dân số cao, Việt Nam đang trải qua quá trình đô thị hóa với tốc độ chóng mặt 3.4%/năm, điều này không chỉ tác động đến các đô thị đặc biệt như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mà còn ảnh hưởng đến các đô thị loại 1 như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế. Tỉ lệ dân cư sinh sống ở các đô thị trên toàn lãnh thổ đạt 30% trong giai đoạn hiện nay và ước tính một nửa dân số Việt Nam sẽ sống tại các đô thị vào năm 2025 (Anh et al. 2013). Thêm vào đó, Việt Nam cũng là một trong số những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề dưới tác động của biến đổi khí hậu kể từ khi hiện tượng ngày càng trở nên nghiêm trọng trong những năm trở lại đây (Kreft et al. 2015). Với vị trí địa lí ở miền Trung Việt Nam, thành phố Huế thường xuyên phải hứng chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, mưa nhiều và các đợt không khí nóng (UNDP 2008). Thiệt hại gây ra bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan này không chỉ phá hủy nặng nề cơ sở hạ tầng mà còn gây thương vong lớn (Dang et al. 2016). Do đó, một chiến lược cụ thể, rõ ràng để phát triển các thành phố của Việt Nam theo cách bền vững và chống chịu được khí hậu là cần thiết. Tuy nhiên, các kế hoạch phát triển cho các đô thị Việt Nam một cách chủ động xuyên suốt dựa trên tiến trình đô thị hóa và tác động của biến đổi khí hậu vẫn còn thiếu trong thời điểm hiện tại.

Trong nhiều năm trước, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), dự án Hue Green City Action Plan là một trong những dự án được thực hiện theo hướng đi đó tại thành phố Huế. Mặc dù dự án bao gồm nhiều hoạt động liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng xanh hay GBI, ví dụ như phục hồi chức năng của các kênh và hồ cũng như thúc đẩy phát triển tác động thấp (LID – Low Impact Development) (ADB 2015), một bức tranh toàn diện hơn về GBI trong đó bao gồm khu vực rộng lớn hơn thành phố Huế cùng vấn đề thích ứng và giảm thiểu với biến đổi khí hậu chưa được tính đến.

Với vị trí là “đô thị loại 1 – thành phố ưu tiên” trong hệ thống phân loại đô thị của Chính phủ Việt Nam và tầm quan trọng nổi bật về giá trị lịch sử và giáo dục mang lại cho thành phố Huế vị thế của một mô hình kiểu mẫu cho hơn 65 thành phố cấp tỉnh khác.

Sự tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, cơ cấu dân số trẻ với trình độ dân trí cao và tầm quan trọng của du lịch khiến Huế trở thành một địa điểm lí tưởng cho dự án Phòng thí nghiệm học tập đô thị (ULL – Urban Learning Lab) nhằm tạo nên các ý tưởng đột phá, thu hút sự tham gia và hơn nữa là xây dựng các khái niệm phù hợp về GBI, về giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu cho đô thị.

Cơ sở hạ tầng xanh tại thành phố Huế

Literature

Anh, T. T., Phong, T. V. G., Tuan, T. H., & Mulenga, M. (2013): Community consultation for long-term climate-resilient housing in Vietnamese cities: a comparative case study between Hue and Da Nang. Asian Cities Climate Resilience, IIED.

Asian Development Bank (ADB) (2015): Hue GrEEEn City Action Plan: Main report. Online: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/179170/hue-greeen-city-ap.pdf.

Dang, T. N., Seposo, X. T., Duc, N. H. C., Thang, T. B., An, D. D., Hang, L. T. M., & Honda, Y. (2016): Characterizing the relationship between temperature and mortality in tropical and subtropical cities: a distributed lag non-linear model analysis in Hue, Viet Nam, 2009–2013. Global health action, 9(1), 28738.

Kreft, S., Eckstein, D., Junghans, L., Kerestan, C. and Hagen, U. (2015): Global Climate Risk Index 2015. Who Suffers Most From Extreme Weather Events? Briefing Paper. Germanwatch 2015.

UNDP (2008): Climate Change and Human Development in Vietnam, UNDP Human Development report 2007/2008. Online: http://hdr.undp.org/sites/default/files/chaudhry_peter_and_ruysschaert_greet.pdf.

Mục đích

Dự án GreenCityLabHuế với mục tiêu hướng đến xây dựng một không gian đa cấp đa ngành phục vụ nghiên cứu và thử nghiệm nhằm phát triển, hình tượng hóa, đánh giá, và thảo luận về các ý tưởng, khái niệm về sự sáng tạo và sự mở rộng của cơ sở hạ tầng xanh (GBI) tại thành phố Huế, Việt Nam.

Trong mối quan hệ hợp tác với các bên liên quan đến từ lĩnh vực khoa học, hành chính, chính trị và xã hội dân sự, và dựa trên những kế hoạch phát triển đô thị đang có, liên doanh dự án sẽ phát triển kiến thức chuyên môn chung, các khái niệm phổ biến và cơ sở dữ liệu nhằm hỗ trợ cho sự phối hợp, phát triển chiến lược của một mạng lưới (bán) tự nhiên trên toàn thành phố Huế. Việc tích hợp NBS và GBI vào quy hoạch phát triển thành phố Huế giúp bảo vệ các dịch vụ hệ sinh thái khác nhau, từ đó tăng khả năng phục hồi xã hội và sinh thái của thành phố Huế và vùng phụ cận, ví dụ, về các tác động của biến đổi khí hậu. Các mục tiêu cụ thể của dự án:

 1. tiếp thu và cung cấp thông tin về GBI hiện có và tiềm năng
 2. xây dựng các kịch bản sử dụng đất dựa trên các diễn giải và tầm nhìn của các biên liên quan,
 3. hỗ trợ các quá trình có sự tham gia, xây dựng năng lực, đồng nghiên cứu và đồng sáng tạo,
 4. khuyến khích các thành phố khác của Việt Nam nâng cao khả năng phục hồi khí hậu, và
 5. tạo cơ sở cho các nghiên cứu và dự án phát triển tiếp theo.
Cấu trúc và nhiệm vụ

Dự án hợp tác được chia thành 7 gói công việc (WP). Tất cả các WP đều liên quan về nội dung, liên kết hoạt động với nhau, trao đổi liên tục và đóng góp cho sự phát triển của “Green City Lab” và là cơ sở cho các nghiên cứu và dự án phát triển tiếp theo. Mỗi WP tập trung vào mỗi đối tượng riêng biệt:

 • WP1: Phân tích hiện trạng về GBI của thành phố Huế thông qua thực hiện các nghiên cứu thứ cấp, phỏng vấn các bên liên quan và liệt kê các không gian thiên nhiên trong đô thị có tiềm năng về GBI và các dịch vụ hệ sinh thái và đánh giá bằng việc sử dụng phân loại dữ liệu GIS.
 • WP2: Phát triển các diễn giải và tầm nhìn dựa vào các bên liên quan thông qua buổi hội thảo có sự tham gia của các bên liên quan và bản dịch tiếp theo của họ thành các quy tắc tính toán (mã) để mô hình hóa sự thay đổi sử dụng đất trong GIS.
 • WP3: Mô hình hóa kịch bản thay đổi sử dụng đất dựa trên các diễn giải bằng cách mô phỏng các thay đổi sử dụng đất của kịch bản trường hợp thử nghiệm thông qua sử dụng (i) mô hình GIS đa lớp và (ii) mô hình tế bào tự động trong giai đoạn định hình dự án, lập bản đồ thay đổi hoặc ổn định sử dụng đất tương lai và định lượng các dịch vụ hệ sinh thái được lựa chọn cung cấp bởi GBI.
 • WP4: Xây dựng không gian học tập và thông tin công cộng (Green City Lab) và trang web dự án GreenCityLabHue sẽ phục vụ như là không gian học tập và thông tin cũng như là công cụ chính cho truyền thông dự án ở bên ngoài, tại Đức và Việt Nam.
 • WP5: Chuẩn bị hồ sơ xin dự án cho dự án nghiên cứu chính (pha Nghiên cứu và Phát triển), thông qua xác định rõ các câu hỏi nghiên cứu chính và xây dựng kế hoạch hoạt động cho dự án chính (giai đoạn R&D). 
 • WP6: Trình bày và báo cáo kết quả dự án tại sự kiện tổng kết dự án tại Huế và xuất bản báo cáo tổng kết dự án với 3 ngôn ngữ.
 • WP7: Quản lý dự án, quản trị và truyền thông
Cấu trúc của dự án nghiên cứu và các gói công việc liên kết
Structure of Research

GreenCityLabHuế

Nature-Based Solutions Icon

Các giải pháp

dựa vào tự nhiên

News Icon

Tin tức

mới nhất

Abou Us Icon

Về chúng tôi

Nguồn tài trợ

BMBF Logo

Đơn vị thực hiện

HU Logo UfU Logo