Skip to main content

Đồi Vọng Cảnh với rừng thông là điểm tham quan và dã ngoại lỹ tưởng của người dân địa phương và du khách

Usage in Maps: Where is your favorite green space in Huế?