Skip to main content

Đường Lý Thường Kiệt qua quá trình mở rộng làn đường đã làm giảm mật độ cây xanh vỉa hè và làm tăng nhiệt độ trên đường vào mùa nắng nóng

Usage in Maps: Where would you like to see greening improvements in Huế?