Skip to main content

Đường Phan Đình Phùng với dải thảm cỏ dọc bờ sông cùng cây xanh được người dân tận dụng cho mục đích kinh doanh nhưng thiếu phương thức duy trì, bảo dưỡng phù hợp nên bị xuống cấp nhanh làm mất tính thẩm mĩ

Usage in Maps: Where would you like to see greening improvements in Huế?