Skip to main content

Khu vực có nhiều di tích lịch sử với đặc trưng là sự hài hoà giữa công trình nhân tạo và yếu tố thiên nhiên

Usage in Maps: Where is your favorite green space in Huế?