Skip to main content

Khu vực đã được xây dựng với mật độ tương đối cao nên diện tích không gian xanh bị giảm đi nhiều

Usage in Maps: Where would you like to see greening improvements in Huế?