Skip to main content

Khu vực này tiến hành xây dựng nhiều khu đô thị mới nên diện tích đất trống trước đây được chuyển thành khu dân cư

Usage in Maps: Where would you like to see greening improvements in Huế?