Skip to main content

Khu vực này đã được người dân xây dựng nhà cửa nhiều thiếu quy hoạch, rất đông dân cư dẫn đến tình trạng giảm diện tích không gian xanh

Usage in Maps: Where would you like to see greening improvements in Huế?