Skip to main content

Khu vực này là khu đô thị mới được xây dựng nên diện tích cây xanh và không gian trống bị giảm đi rất nhiều

Usage in Maps: Where would you like to see greening improvements in Huế?