Skip to main content

Imprint

Viện Độc lập về các vấn đề Môi trường – UfU e.V.
Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin, Germany

Phone: + 49 30 4284 993 0
Fax: +49 30 4280 04 85

E-mail: mail@ufu.de
URL: www.greencitylabhue.com

Người đại diện
Dr. Michael Zschiesche

Số VAT-ID
DE 136785888

Số đăng kí thương mại
AG Charlottenburg VR 10850 B

Người chịu trách nhiệm về nội dung
Dr. Michael Zschiesche, UfU e.V.

Nếu đóng góp cho dự án, vui lòng giao dịch qua tài khoản
Saalesparkasse Halle
IBAN: DE67 8005 3762 0387 0111 81
BIC: NOLADE21HAL

 

Nguồn tài trợ
German Federal Ministry for Education and Research (BMBF), Germany

BMBF Logo

Project management agency
German Aerospace Center (DLR), Germany

Project duration
July 2019 to December 2020

Funding code
01LE1910
Research and development projects in the area of “Sustainable development of urban regions”

 

Chịu trách nhiệm về nội dung
Nội dung của website được chúng tôi xây dựng với sự cẩn trọng cao nhất. Tuy nhiên, chúng tôi không thể cam kết hoàn toàn về tính chính xác, tính đầy đủ và tính xác thực của nội dung mà chúng tôi đưa ra. Dựa trên các quy định theo luật định, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ nội dung được đăng tải trên website.

Chịu trách nhiệm về các liên kết
Chịu trách nhiệm về nội dung của các liên kết bên ngoài (trang web của bên thứ 3) chỉ thuộc về người điều hành của các trang được liên kết. Không có vi phạm nào rõ ràng đối với chúng tôi tại thời điểm liên kết. UfU e.V. không ảnh hưởng đến hình ảnh, nội dung và quyền tác giả hiện tại và sau này của các website được liên kết. Vì vậy, chúng tôi tách rời rõ ràng với tất cả những nội dung từ các trang web được liên kết có sự thay đổi sau khi liên kểt được tạo ra. Nếu bất kì hành vi vi phạm pháp luật nào xảy ra, chúng tôi sẽ ngay lập tức hủy bỏ những liên kết tương ứng.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý
Việc sử dụng nội dung của website có thể xảy ra rủi ro cho người sử dụng. UfU e.V. sẽ không có bất kì sự đảm bảo nào về tính chính xác, tính đầy đủ và cập nhật của nội dung được cung cấp.

GreenCityLabHuế

Nature-Based Solutions Icon

Các giải pháp

dựa vào tự nhiên

GreenCityLabHue Project Icon

Dự án

GreenCityLabHuế

Abou Us Icon

Về chúng tôi

Nguồn tài trợ

Đơn vị thực hiện