Skip to main content

 

Giới thiệu chung

Số hóa mở ra cơ hội mới để khám phá cơ sở hạ tầng cây xanh-mặt nước và các giải pháp dựa vào thiên nhiên trong thành phố: Ngay cả khi Huế ở xa và do đó, việc đi bộ trong thành phố hay tham quan triển lãm GreenCityLabHuế cũng khó thành hiện thực, không gian kỹ thuật số cho phép chúng ta chia sẻ ấn tượng và những hiểu biết về Thành phố Huế xanh với du khách tại các địa điểm xa.

Bằng cách sử dụng các hoạt động kỹ thuật số khác nhau, GreenCityLabHuế cũng muốn khuyến khích bạn tham gia trình bày, chia sẻ và thảo luận về các ý tưởng và mô hình phát triển GBI. Hãy xem hai hoạt động kỹ thuật số đầu tiên: Bản đồ Câu chuyện GreenCityLabHuế Bản đồ tương tác GBI.

GreenCityLabHuế

Nature-Based Solutions IconCác giải pháp dựa

vào tự nhiên

News IconTin tức

mới nhất

Abou Us IconVề chúng

tôi

Nguồn tài trợ

Đơn vị thực hiện