Skip to main content

 

Giới thiệu chung

Số hóa mở ra cơ hội mới để khám phá cơ sở hạ tầng cây xanh-mặt nước và các giải pháp dựa vào thiên nhiên trong thành phố: Ngay cả khi Huế ở xa và do đó, việc đi bộ trong thành phố hay tham quan triển lãm GreenCityLabHuế cũng khó thành hiện thực, không gian kỹ thuật số cho phép chúng ta chia sẻ ấn tượng và những hiểu biết về Thành phố Huế xanh với du khách tại các địa điểm xa.

Bằng cách sử dụng các hoạt động kỹ thuật số khác nhau, GreenCityLabHuế cũng muốn khuyến khích bạn tham gia trình bày, chia sẻ và thảo luận về các ý tưởng và mô hình phát triển GBI. Hãy xem hai hoạt động kỹ thuật số đầu tiên: Bản đồ Câu chuyện GreenCityLabHuế Bản đồ tương tác GBI.

Dự án GreenCityLabHuế thực hiện “Khảo sát về không gian cây xanh tại thành phố Huế” nhằm tìm hiểu (1) hiện trạng cơ sở hạ tầng cây xanh tại nơi sinh sống, và (2) ý kiến về việc cải thiện cơ sở hạ tầng cây xanh của người dân tại tất cả các phường trong thành phố Huế. Từ đó, dự án có thể đánh giá được hiện trạng và tổng hợp những ý kiến của người dân về cơ sở hạ tầng cây xanh tại các phường, phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu về cơ sở hạ tầng cây xanh phù hợp với thành phố Huế trong tương lai. GreenCityLabHuế sẽ rất cảm kích nếu bạn có thể dành vài phút để điền vào bản khảo sát tại đây.

GreenCityLabHuế

Nature-Based Solutions IconCác giải pháp dựa

vào tự nhiên

News IconTin tức

mới nhất

Abou Us IconVề chúng

tôi

Nguồn tài trợ

Đơn vị thực hiện