Skip to main content

Vào ngày 24 tháng 10 năm 2019, dự án GreenCityLabHue được ra mắt thông qua sự kiện khởi động tại khách sạn Hương Giang, Huế. Dự án và nguồn gốc ra đời dự án đã được giới thiệu và thảo luận về các vấn đề liên quan cùng với sự tham gia của các đối tác dự án và công chúng.

Dự án GreenCityLabHuế với mục tiêu hướng đến xây dựng một không gian đa cấp đa ngành phục vụ nghiên cứu và thử nghiệm nhằm phát triển, hình tượng hóa, đánh giá, và thảo luận về các ý tưởng, khái niệm về sự sáng tạo và sự mở rộng của cơ sở hạ tầng xanh (GBI) tại thành phố Huế, Việt Nam. Được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung kết hợp với Đại học Humboldt Berlin và Viện Độc lập về các vấn đề Môi trường, các giải pháp dựa vào tự nhiên và GBI sẽ được tích hợp thêm vào quy hoạch thành phố Huế để giúp bảo vệ các dịch vụ hệ sinh thái khác nhau.

Bên cạnh việc trình bày về dự án theo kế hoạch, TS. Cung Trọng Cường (Viện Nghiên cứu và Phát triển Thừa Thiên Huế) và PGS. TS. Trần Anh Tuấn (Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Huế) đã đưa ra góc nhìn tổng quan về tình hình hiện tại của vấn đề phát triển đô thị và khí hậu tại thành phố Huế. Những đóng góp từ các nhà diễn thuyết cũng như ý kiến từ người tham dự đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh cơ sở hạ tầng xanh cho sự phát triển của thành phố Huế. Theo đó một ý kiến đã chỉ ra rằng khái niệm về GBI không phải là một khái niệm hoàn toàn mới đối với thành phố Huế, mà là một thuật ngữ mới nhằm duy trì các khu vực xanh luôn được thực hiện với mức độ ưu tiên cao và nên được tăng cường trong tương lai. Một trong những thách thức lớn nhất sẽ là sự hợp nhất của nhiều bên liên quan bao gồm cả công chúng cũng như làm thế nào để đưa kiến thức thực tiễn đi vào hành động. Bước tiếp theo sẽ là phát triển sự hiểu biết chung và định nghĩa chung về cơ sở hạ tầng xanh cho thành phố Huế.

Sau sự kiện khởi động tại thành phố Huế, dự án GreenCityLabHue cũng được trình bày tại ngày Khoa học Đức, được tổ chức bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF) và Đại sứ quán Đức tại Hà Nội vào ngày 30 tháng 10. Bên cạnh trình bày dự án GreenCityLabHue đến đông đảo các nhà khoa học Đức và Việt Nam, dự án cũng được bàn luận và thu hút sự chú ý tại phiên trình bày các poster giới thiệu dự án. Ngày Khoa học Đức cũng đã đem lại cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức, đúc kết kinh nghiệm từ các dự án khác được thực hiện tại Việt Nam dưới sự tài trợ của BMBF. Đại sứ quán Đức đã nhấn mạnh trong phần phát biểu mở đầu về tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác Đức – Việt Nam trong lĩnh vực khoa học môi trường và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã nêu rõ sự cần thiết của các dự án nghiên cứu quốc tế nhằm giải quyết các thách thức của biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường khác xung quanh cuộc sống con người.