Skip to main content

Huế là một thành phố xanh. Với khoảng bình quân 12,9 m², diện tích không gian xanh trên đầu người tại Huế tương đối cao. Tuy nhiên, không gian xanh và xanh mặt nước không được phân bổ đồng đều trên toàn thành phố. Để tăng khả năng phục hồi của thành phố trước các tác động của biến đổi khí hậu, điều quan trọng là phải bảo tồn và nâng cao chất lượng các không gian xanh hiện có của thành phố và triển khai các yếu tố cơ sở hạ tầng xanh và xanh mặt nước mới bổ sung nếu cần. Đặc biệt, các đường phố được rải nhựa và bịt kín, không gian công cộng ít cây xanh, mặt tiền của tòa nhà hoặc mái bằng bê-tông nóng lên do ánh nắng mặt trời và khiến cho cho khí hậu khu vực xung quanh gây khó chịu đối với người dân. Những khu vực như vậy cũng như các không gian mở khác chưa được sử dụng trước đây trong thành phố có nhiều tiềm năng được cải thiện thông qua việc phủ xanh, do đó nâng cao chất lượng cuộc sống ở môi trường xung quanh. Đó là lý do tại sao GreenCityLabHue mời bạn chia sẻ với chúng tôi những không gian xanh yêu thích của bạn và những khu vực ít cây xanh sẽ được hưởng lợi từ việc phủ xanh thêm. Chúng tôi trân trọng mời bạn chia sẻ ý tưởng của mình tại đây để hỗ trợ hơn nữa cho sự phát triển của cơ sở hạ tầng xanh – xanh mặt nước tại Huế.

GreenCityLabHuế đã khai trương tại ba địa điểm ở Huế và mời tất cả người dân và du khách của Huế, bao gồm các bên liên quan, chuyên gia, người ra quyết định, sinh viên và khách du lịch tìm hiểu thêm về những đóng góp tích cực của cơ sở hạ tầng xanh-xanh mặt nước đối với cuộc sống đô thị. Các giáo viên và giảng viên được mời lồng ghép việc tham quan triển lãm theo nhóm sinh viên vào việc giảng dạy. Bạn có thể xem giờ mở cửa và đặt lịch hẹn tại đây.

The GreenCityLabHuế Exhibition/Display
The GreenCityLabHuế Exhibition/Display