Skip to main content

Đây là tuyến đường đi bộ dọc sông Hương ở phía bờ Bắc được xây dựng trong vài năm trở lại đây với quy hoạch hướng đến sự gắn kết giữua con người với thiên nhiên

Usage in Maps: Where is your favorite green space in Huế?