Skip to main content

Công viên có từ lâu đời với quảng trường xen kẽ cây xanh, nay được chỉnh trang và thiên thiện hơn với người dân

Usage in Maps: Where is your favorite green space in Huế?