Skip to main content

Khu vực đã được người dân xây dựng nhà cửa khá nhiều nên diện tích không gian xanh rất hạn chế

Usage in Maps: Where is your favorite green space in Huế?