Skip to main content

Khu vực này đã được chỉnh trang và xây dựng tuyến đường đi bộ nhưng cây xanh chưa nhiều

Usage in Maps: Where is your favorite green space in Huế?