Skip to main content

Khu vực được chỉnh trang và trồng nhiều loại hoa và cây thấp tầng cũng như bãi cỏ trong một vài năm trở lại đây

Usage in Maps: Where is your favorite green space in Huế?