Skip to main content

Khu vực này là công viên thường xuyên được duy trì mảng xanh từ hàng chục năm qua

Usage in Maps: Where is your favorite green space in Huế?