Skip to main content

Khu vực trước đây có nhiều cây xanh và thảm cỏ tự nhiên nhưng đang dần bị bê tông hoá do người dân xây dựng nhà ở ngày càng nhiều

Usage in Maps: Where is your favorite green space in Huế?