Skip to main content

Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung đã tổ chức thành công Hội thảo kết thúc Pha định nghĩa của dự án GreenCityLabHue “Các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tăng cường tính chống chịu khí hậu của các khu vực đô thị ở miền Trung Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến do Đại học Humboldt tại Berlin (HUB) và Viện Độc lập các Vấn đề Môi trường (UfU), CHLB Đức chủ trì và cấp mã truy cập theo Quyết định số 243/QĐ-VHL ngày 24/02/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR) phối hợp tổ chức Hội thảo với Viện Nghiên cứu và Phát triển Huế (HueIDS) và Khoa Kiến trúc, Đại học Khoa học-Đại học Huế.

Hội thảo thu hút 34 người tham gia đến từ các cơ quan chuyên môn đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên  Huế, gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế; Trung tâm Giám sát, Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế; Trung tâm Công viên Cây xanh; Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Huế; Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng, Đại học Y Dược- Đại học Huế; Hội nuôi ong tỉnh Thừa Thiên Huế; Tịnh Trúc Gia; UBND phường An Đông; UBND phường Phú Hội; UBND phường Tây Lộc; UBND phường Thuận Hòa; UBND phường Thủy Biều và các chuyên gia của dự án GreenCityLabHue ở CHLB Đức và Việt Nam.

Mở đầu Hội thảo, PGS.TS. Phạm Hồng Thái thay mặt Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và nhóm dự án gởi lời cảm ơn đến Ban Hợp tác Quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, các Sở ban ngành và UBND các phường Tây Lộc, Thuận Hòa, Thủy Biều, An Đông và Phú Hội cùng các chuyên gia đã giúp đỡ, tạo điều kiện và cộng tác trong suốt thời gian vừa qua; và trân trọng cảm ơn Chính phủ, Bộ Nghiên cứu và Giáo dục, CHLB Đức và các chuyên gia Đức đã tài trợ, giúp đỡ và cùng hợp tác thực hiện dự án này. Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung sẽ tiếp tục được đồng hành cùng Bộ, ban ngành, địa phương và đối tác Đức cho các giai đoạn tiếp theo của dự án GreenCityLabHue.

Hội thảo đã lắng nghe các kết quả của Pha Định nghĩa và những kế hoạch sắp tới của dự án tại Huế trong giai đoạn Nghiên cứu và Phát triển 2021-2024. Ông Patrick Konopatzki, Viện Độc lập về các vấn đề Môi trường (UfU) và Bà Jessica Jache, Trường Đại học Humboldt Berlin (HUB) trình bày báo cáo về “ Cơ sở hạ tầng xanh và các giải pháp dựa vào thiên nhiên áp dụng tại thành phố Huế – Kết quả phân tích hiện trạng thành phố”. Chủ nhiệm dự án GS. TS. Dagmar Haase, Trường Đại học Humboldt Berlin (HUB) báo cáo về “Xây dựng kịch bản các giải pháp tương lai đối với Cơ sở hạ tầng xanh tại thành phố Huế”. Bà Hoàng Thị Bình Minh, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR) báo cáo “Kết quả Hội thảo các bên liên quan đầu tiên về Cơ sở hạ tầng xanh”. Và Ông Fabian Stolpe, Viện Độc lập về các vấn đề Môi trường (UfU) báo cáo về “Tầm nhìn các hoạt động của dự án trong tương lai: Triển khai dự án GreenCityLabHuế”.

Trong Pha Nghiên cứu và Phát triển, dự án sẽ triển khai một số dự án thí điểm tại các 4 địa điểm có kích thước 25ha thuộc quản lý của UBND Phường Phú Hội, An Đông, Tây Lộc-Thuận Hòa và Thủy

Mở đầu Hội thảo, PGS.TS. Phạm Hồng Thái thay mặt Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và nhóm dự án gởi lời cảm ơn đến Ban Hợp tác Quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, các Sở ban ngành và UBND các phường Tây Lộc, Thuận Hòa, Thủy Biều, An Đông và Phú Hội cùng các chuyên gia đã giúp đỡ, tạo điều kiện và cộng tác trong suốt thời gian vừa qua; và trân trọng cảm ơn Chính phủ, Bộ Nghiên cứu và Giáo dục, CHLB Đức và các chuyên gia Đức đã tài trợ, giúp đỡ và cùng hợp tác thực hiện dự án này. Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung sẽ tiếp tục được đồng hành cùng Bộ, ban ngành, địa phương và đối tác Đức cho các giai đoạn tiếp theo của dự án GreenCityLabHue.

Hội thảo đã lắng nghe các kết quả của Pha Định nghĩa và những kế hoạch sắp tới của dự án tại Huế trong giai đoạn Nghiên cứu và Phát triển 2021-2024. Ông Patrick Konopatzki, Viện Độc lập về các vấn đề Môi trường (UfU) và Bà Jessica Jache, Trường Đại học Humboldt Berlin (HUB) trình bày báo cáo về “ Cơ sở hạ tầng xanh và các giải pháp dựa vào thiên nhiên áp dụng tại thành phố Huế – Kết quả phân tích hiện trạng thành phố”. Chủ nhiệm dự án GS. TS. Dagmar Haase, Trường Đại học Humboldt Berlin (HUB) báo cáo về “Xây dựng kịch bản các giải pháp tương lai đối với Cơ sở hạ tầng xanh tại thành phố Huế”. Bà Hoàng Thị Bình Minh, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR) báo cáo “Kết quả Hội thảo các bên liên quan đầu tiên về Cơ sở hạ tầng xanh”. Và Ông Fabian Stolpe, Viện Độc lập về các vấn đề Môi trường (UfU) báo cáo về “Tầm nhìn các hoạt động của dự án trong tương lai: Triển khai dự án GreenCityLabHuế”.

Trong Pha Nghiên cứu và Phát triển, dự án sẽ triển khai một số dự án thí điểm tại các 4 địa điểm có kích thước 25ha thuộc quản lý của UBND Phường Phú Hội, An Đông, Tây Lộc-Thuận Hòa và Thủy Biều.

Hội thảo kết thúc Pha Định nghĩa của dự án GreenCityLabHue kết thúc thành công trong không khí vui vẻ và có nhiều thảo luận thêm để hỗ trợ cho dự án trong giai đoạn Nghiên cứu và Phát triển 2021-2024.

Logo của dự án và các đối tác tại Hội thảo kết thúc Pha định nghĩa của dự án GreenCityLabHue

Thành viên tham dự Hội thảo trực tuyến kết thúc Pha định nghĩa của dự án GreenCityLabHue ngày 11/03/2021.