Skip to main content

Nhằm khuyến khích các đội thi hoàn thiện các đề xuất với chất lượng tốt nhất, Ban Quản lý dự án GreenCityLabHuế và Ban tổ chức cuộc thi thiết kế “Sáng kiến ​​Huế – Không gian xanh, Thành phố xanh” gia hạn thời hạn nộp đề xuất cho Vòng sơ loại cuộc thi cho đến ngày 06 tháng 02 năm 2022. Chúng tôi trân trọng kính mời tất cả người dân và tổ chức quan tâm tại Huế, đặc biệt là thanh niên và sinh viên đề xuất các ý tưởng sáng tạo để chuyển đổi các khu vực được lựa chọn ở thành phố Huế có tiềm năng trở thành không gian xanh đa chức năng góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao sức khỏe cộng đồng và giải trí, và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

?Để biết thêm thông tin chi tiết về thể lệ của Cuộc thi thiết kế, xin anh/chị vui lòng truy cập: https://bit.ly/GreenCityLabHue_HueInitiatives.

? Để gửi sáng kiến, xin anh/chị vui lòng truy cập: https://bit.ly/GreenCityLabHue_Preliminary

Chúng tôi mong nhận được các sáng kiến ​​của anh/chị cho đến ngày 06 tháng 02 năm 2022!

Cảm ơn anh/chị đã ủng hộ và tham gia cuộc thi!