Skip to main content

Đây là một trong những hồ còn lại của hệ thống ao hồ trong Kinh thành Huế đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nước, hạn chế ngập úng và mang lại giá trị sinh thái

Usage in Maps: Where is your favorite green space in Huế?