Skip to main content

Dự án GreenCityLabHuế thực hiện Khảo sát về không gian cây xanh tại thành phố Huế nhằm tìm hiểu (1) hiện trạng cơ sở hạ tầng cây xanh tại nơi sinh sống, và (2) ý kiến về việc cải thiện cơ sở hạ tầng cây xanh của người dân tại tất cả các phường trong thành phố Huế. Từ đó, dự án có thể đánh giá được hiện trạng và tổng hợp những ý kiến của người dân về cơ sở hạ tầng cây xanh tại các phường, phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu về cơ sở hạ tầng cây xanh phù hợp với thành phố Huế trong tương lai. GreenCityLabHuế sẽ rất cảm kích nếu bạn có thể dành vài phút để điền vào bản khảo sát tại đây.